top of page

Kursus 2

Kursus 1

Viborg center for rygmarvsskader d. 23.-25. april 2018

Temaer ved kursus 2:

  • Typer af perorale behandlinger af muskelover- aktivitet

  • Indikationer, test og behandling med baklofen- pumper, herunder risici og komplikationer

  • Ortopædkirugi

  • Terapeutisk intervention efter injektion

  • Funktionel el stimulation i praksis

  • Ganganalyse og GAIT LAB

  • Kombinerede behandlingsmetoder (ortoser, serial casting, andre hjælpemidler, exoskelet, dropfods-stimulatorer m.m.)

  • Video cases: Den pædiatriske patient

Se program

Undervisningsmateriale

bottom of page