top of page

Kurs 2

Kurs 1

Tardieu og MAS skala

Vurderingsskjema 1 - ICF

Behandlingsdagbok for spastisitet

Vurderingsskjema 2

Skrive SMARTE mål

Tardieu Gracies

Bestemme GASS-MÅL - PowerPoint

MAS engelsk - ikke validert - PowerPoint

Klinisk evaluering av muskeloveraktivitet MAS og Tardieu - PowerPoint

Undervisning 4.-6. september 2017 - PowerPoint

Patofysiologi av spastisitet - PowerPoint

Oppstart spastisitetsklinikk

Botox EMG CPH-17

Bevegelsesanalyse - Peter Vögele

SMART måle spastisitet. 2017

bottom of page