top of page

Kurs 2

Kurs 1

Rigshospitalet Glostrup 

Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup 
 
Den 2.-4. september 2019

Terapeutens intervensjon før injeksjon. Fokus på teori, bakgrunn, metode og studie

Tema selvfølgelig 1

-  Analyse av spastisitet. Patofysiologi av muskelaktivitet

-  Tonus-studie (Tardieu / MAS-test)

-  SMART mål- og måloppnåelsesskala (GAS)

-  Bevegelsesanalyse relatert til postural kontroll og

muskel overaktivitet

-  Terminologi i forhold til muskelaktivitet

 Indentering av muskler og praktisk behandling med

ultralyd og EMG

-  Gjennomgang av pasientdagbok / eluering av behandling

-  Bevis for bruk av botoliniumtoksin

-  Forberedelse av lekser

Se program

Pedagogisk materiale

bottom of page