top of page

Kurs 2

Kurs 3

Bispebjerg den 17. til den 13.
9. januar 2022

Temaer for kurs 3:

  • Analyse av cervical dystoni - Inkludert COL-CAP konsept

  • Teori og behandling av spyttkjertler

  • Kunnskap om terapeutisk behandling av dystoni

  • Hvordan sikres tverrfaglig samarbeid, også med kommunale instanser – hvem kan hjelpe med hva?

  • Muskelidentifikasjon og praktisk behandling med EMG- og UL-veiledning (dystoni)

  • Presentasjon av lekser

Meld deg på middag

Se program

Pedagogisk materiale

bottom of page