top of page

Kurs 2

Kurs 1

Rigshospitalet Glostrup 

Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup, Auditorium A 4. september 2017

Fysio- Ergo- terapeutenes konferanserom, 5.-6. september 2017

Temaer for kurs 1:

  • Introduksjon til krampeløsende behandling

  • Klinisk bevegelsesanalyse av spastisitetsproblemer / tonusforstyrrelser

  • Hands on training og videocases

  • Analyse av måleverktøy og applikasjon

  • Terapeutisk intervensjon etter injeksjon

  • Patofysiologi av muskeloveraktivitet

Se program

Pedagogisk materiale

bottom of page