top of page

Kurs 2

Kurs 3

Bispebjerg d. 19. til 21. november 2018

Temaer for kurs 3:

  • Posisjonering / sittestillinger og håndtering av de komplekse pasientene

  • Veiledning av tverrfaglig personale

  • Egentreningsprogrammer

  • Muligheter med de regionale spastisitet/tonelagene

  • Spesielt for pediatriske terapeuter

  • Terapeutisk behandling av dystoni

  • Hvordan sikre tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer

Se program

Pedagogisk materiale

bottom of page