top of page

Kurs 2

Kurs 1

Rigshospitalet Glostrup

Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup, Auditorium A
 
Den 4.-6. september 2017

Temaer for kurs 1:

  • Analyse av spastisitet

  • Verktøy som MAS

  • Opplæring i bruk av SMART-mål og GAS (Teori)

  • Opplæring i botulinumtoksinhåndtering

  • Typer UL- og EMG-utstyr

  • Muskelidentifikasjon og praktisk behandling med UL- og EMG-veiledning (spastisitet)

Se program

Pedagogisk materiale

bottom of page