top of page

Kurs 2

Kurs 1

Tardieu och MAS skala

Bedömningsformulär 1 - ICF

Behandlingsdagbok för spasticitet

Bedömningsformulär 2

Att skriva SMARTA mål

Tardieu Gracies

Att fastställa GAS-MÅL - PowerPoint

MAS engelska - ej validerad - PowerPoint

Klinisk utvärdering av muskelöveraktivitet MAS och Tardieu - PowerPoint

Undervisning 4-6 september 2017 - PowerPoint

Spasticitets patofysiologi - PowerPoint

Nystartad spasticitetsklinik

Botox EMG CPH-17

Rörelseanalys - Peter Vögele

SMART mät spasticitet. 2017

bottom of page