top of page

Kurs 2

Kurs 1

Rigshospitalet Glostrup

Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup, Auditorium A
 
12–14 september 2022

Teman för kurs 1:

-  Analyse av spasticitet. Patofysiologi av muskelöveraktivitet

-  Analys med mätverktyg och applikation (MAS & Tardieu)

-  Utbildning i SMARTA mål och GAS (teori)

-  Träning i hantering, samt bevis för användning av

botoliniumtoxin.

-  Terminologi i relation till muskelöveraktivitet.

-  Typer av UL- och EMG-utrustning

-  Identifiering av muskler och praktisk behandling

med UL- och EMG-vägledning (spasticitet)

-  Förberedelse av läxor

Se program

Utbildningsmaterial

bottom of page