top of page

Kurs 2

Kurs 3

Bispebjerg den 17:e till den 13:e
9 januari 2022

Teman för kurs 3:

  • Analys av cervikal dystoni - Inklusive COL-CAP koncept

  • Teori och behandling av spottkörtlar

  • Kunskaper om terapeutisk behandling av dystoni

  • Hur säkerställs tvärvetenskaplig samverkan, bland annat med kommunala organ – vem kan hjälpa till med vad?

  • Muskelidentifiering och praktisk behandling med EMG- och UL-vägledning (dystoni)

  • Presentation av läxor

Anmäl dig till middag

Se program

Utbildningsmaterial

bottom of page