top of page

Läkarutbildning 2017-2018

Kursus 1

Plats: Rigshospitalet Glostrup, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup, Auditorium A, 4.-6. september 2017

Kurs 2

Plats: Regionsjukhuset Viborg, Västdansk Center for Ryggmärgsskada, Søndersøparken 11, 8800 Viborg, d 23-25. april 2018

Kurs 3

Bispebjeg sjukhus 19-21 november 2018

bottom of page