top of page

Kurs 2

Kurs 1

Viborg Centrum för ryggmärgsskada 23-25. april 2018

Teman för kurs 2:

  • Typer av orala behandlingar av muskelöveraktivitet

  • Indikationer, testning och behandling med baklofenpumpar, inklusive risker och komplikationer

  • Ortopedisk kirurgi

  • Terapeutisk intervention efter injektion

  • Funktionell elektrisk stimulering i praktiken

  • Gånganalys och GANGLAB

  • Kombinerade behandlingsmetoder (ortoser, seriegjutning, andra hjälpmedel, exoskelett, droppfotsstimulatorer etc.)

  • Videofall: Den pediatriska patienten

Se program

Utbildningsmaterial

bottom of page