top of page

Kurs 2

Kurs 3

Bispebjerg d. 19. til 21 november 2018

Teman för kurs 3:

  • Positionering/sittställningar och hantering av de komplexa patienterna

  • Handledning av tvärvetenskaplig personal

  • Självträningsprogram

  • Möjligheter med de regionala spasticitets-/tonteamen

  • Speciellt för barnterapeuter

  • Terapeutisk behandling av dystoni

  • Hur man säkerställer tvärvetenskapligt samarbete över sektorer

Se program

Utbildningsmaterial

bottom of page