top of page

Kurs 2

Kurs 1

Rigshospitalet Glostrup

Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup, Auditorium A
 
Den 4.-6. september 2017

Teman för kurs 1:

  • Analys av spasticitet

  • Verktyg som MAS

  • Träning i användning av SMART-mål och GAS (teori)

  • Utbildning i botulinumtoxinhantering

  • Typer av UL- och EMG-utrustning

  • Muskelidentifiering och praktisk behandling med UL- och EMG-vägledning (spasticitet)

Se program

Utbildningsmaterial

bottom of page