top of page

Kurs 2

Kurs 2

Viborg Centrum för ryggmärgsskada 23-25. april 2018

Teman för kurs 2:

  • Behandling med baklofenpump

  • Typer av orala behandlingar

  • Verktyg som MAS, Tardieu (praktisk användning)

  • Terapeutiska funktionstester

  • Utbildning i användning av SMART-mål och GAS (praktisk användning)

  • Undersökningsmetoder (gånglaboratorium, neuroblock)

  • Andra behandlingsalternativ (ortopedisk kirurgi, neurokirurgi, neurolys)

  • Kombinerade behandlingsmetoder (ortoser, seriegjutning, exoskelett, droppfotstimulatorer, etc.)

  • Presentation av läxor

Se program

Utbildningsmaterial

bottom of page