top of page

Kurs 2

Kurs 1

Rigshospitalet Glostrup 

Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup 
 
Den 2.-4. september 2019

Terapeutens ingripande före injektion. Fokus på teori, bakgrund, metod och studier

Teman såklart 1

-  Analyse av spasticitet. Patofysiologi av muskelaktivitet

-  Tonus-studie (Tardieu / MAS-test)

-  SMART mål- och måluppfyllelseskala (GAS)

-  Rörelseanalys relaterad till postural kontroll och

muskelöveraktivitet

-  Terminologi i relation till muskelaktivitet

 Indentering av muskler och praktisk behandling med

ultraljud och EMG

-  Genomgång av patientdagbok / eluering av behandling

-  Bevis för användning av botoliniumtoxin

-  Förberedelse av läxor

Se program

Utbildningsmaterial

bottom of page