top of page

Läkarutbildningen

Grundläggande utbildning

Efter avslutad grundutbildning ska utbildningsläkaren ha kompetens att självständigt kunna analysera spasticitet och dystoni samt välja relevanta undersöknings- och behandlingsalternativ för dessa typer av muskelöveraktivitet.

 

Har kompetens inom UL- och EMG-vägledning i samband med behandling med botulinumtoxin.

 

Ha kunskaper och färdigheter i relation till behandling av spottkörtlar.

 

Har fått förståelse för det tvärvetenskapliga samarbetet i samband med behandling av muskelöveraktivitet, samt vet hur man kan söka hjälp i kommunen för att optimera teamsamarbetet kring de polikliniska ingreppen.

NOTERA! Eventuellt. betalningsavgift för överföring av kursavgift, betalas av den person/organisation som för över pengarna till DanDySpas

bottom of page