top of page

Kursus 2

Kursus 1

Rigshospitalet Glostrup

Valdemar Hansens Vej 1 2600 Glostrup, Auditorium A
 
Den 16 - 18 september 2024

Temaer ved kursus 1:

-  Analyse af spasticitet. Patofysiologi ved muskeloveraktivitet

-  Analyse med måleredskaber og anvendelse (MAS & Tardieu)

-  Uddannelse i SMART mål og GAS (Teori)

-  Uddannelse i håndtering, samt evidens for brugen af

botoliniumtoxin.

-  Terminologien i forhold til muskeloveraktivitet.

-  Typer af UL og EMG udstyr

-  Identifcering af muskler og praktisk behandling

med UL og EMG vejledning (spasticitet)

-  Forberedelse af hjemmeopgave

Se program

Undervisningsmateriale

bottom of page