top of page

Lægeuddannelsen

Basisuddannelse

Efter endt basisuddannelse skal uddannelseslægen have kompetencer til selvstændigt at kunne analysere spasticitet og dystoni og udvælge relevante undersøgelses- og behandlingsmuligheder for disse former for muskeloveraktivitet.

 

Have kompetencer indenfor UL og EMG vejledning i forbindelse med behandling med botulinum toxin.

 

Have viden og kompetencer i forhold til behandling af spytkirtler.

 

Have opnået forståelse for det tværfaglige samarbejde i forbindelse med behandling af muskeloveraktivitet, og vide hvordan man kan søge hjælp i kommunen til optimering af teamsamarbejdet omkring de ambulante forløb.

OBS! Evt. betalingsgebyr for overførsel af kursusafgift, betales af personen/organisationen, der overfører pengene til SkanDySpas

bottom of page