top of page

Om os

Hvem er styregruppen?

Styregruppen bestående af engagerede eksperter af læger (neurologer, neurofysiologer, neuropædiatere) og terapeuter (fysioterapeuter og ergoterapeuter), indenfor områderne spasticitet og dystoni behandling, som blev samlet første gang i 2014.

​Gennem knap 2 år arbejdede styregruppen med udarbejdelse af et uddannelsestilbud, mhp. at opkvalificere kommende og nuværende kolleger indenfor dette område.

Foruden dette uddannelsestilbud findes der ikke noget formaliseret uddannelsestilbud indenfor dette subspeciale, og det var netop denne mangel på struktureret uddannelse, og voksende efterspørgsel på behandlere, grundet vækst i antal patienter der henvises til behandling, der fik engagerede eksperter til at samle sig i en styregruppe.

Fokus for den lægelige uddannelse er bl.a. analyse af spasticitet og dystoni og opnåelse af kompetencer indenfor UL og EMG vejledt behandling med botulinum toxin.

Fokus for den terapeutiske uddannelse er bl.a. analyse af funktionelle konsekvenser af dystoni/spasticitet og opstilling af mål for behandling i samarbejde med den behandlende læge og patienten.

Da behandling af spasticitet og dystoni optimalt bør foregå i tværfagligt samarbejde mellem læger og terapeuter afspejles dette også i selve uddannelsen, ved at de to uddannelser foregår sideløbende, og hvor der er fælles grænseflader, afholdes kurserne sammen.

Marts 2018 stiftedes Dansk Uddannelsesselkskab for Dystoni og Spasticitets Behandling (DanDySpas) hvis hovedformål er at køre den danske uddannelse videre samt afholde andre uddannelser/ kurser indenfor dystoni og spasticitet.

Hvem er med i styregruppen?

Bo_Sørensen.jpg

Bo Biering-Sørensen - Overlæge

Formand for bestyrelsen

Ansættelsessted: Rigshospitalet Glostrup

 

Er til daglig leder af Spasticitetsklinikken hvor der foregår udredning og behandling af alle former for spasticitet. Spasticitetsklinikken fungere som et multidiciplinært team af neurologer, neurofysiolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopædkirurger, neurokirurg og anæstesiolog. Jeg behandler  desuden forskellige former for dystoni og er daglig leder af neurologisk smerteklinik. Alle former for botulinum toxin behandlinger foregår UL og EMG vejledt

Bo_Sørensen.jpg

Peter Vögele - Udviklingsergoterapeut

Næstformand for bestyrelsen

Bo_Sørensen.jpg

Marie Norsker Folke - Overlæge

Kasserer

Ansættelsessted: Neurologisk afdeling, Bispebjerg

Behandler spasticitet og hypersalivatio med botulinum toxin UL og EMG vejledt i samarbejde med neurofysiologisk afdeling.


Har Europæisk Master uddannelse i Stroke (cerebrovaskulæresygdomme) og leder af almen neurologisk afsnit.

Bo_Sørensen.jpg

Jeanet Roger Vilhelmsen - Social og Sundheds-assistent

Sekretær

Jeg er uddannet social og sundhedsassistent,  jeg arbejder i spasticitetsklinikken Glostrup hvor jeg assisterer til behandlinger i spasticitet og dystoni.

Har arbejdet i spasticitetsklinikken siden 2013.

Bo_Sørensen.jpg

Jun He - Overlæge

Om Jun

juhe@regionsjælland.dk

Bo_Sørensen.jpg

Susanne Baagøe - Fysioterapeut

Ansættelsessted: Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjeneskade, Rigshospitalet med udefunktion på Hvidovre Hospital


Jeg arbejder med børn og voksne i den subakutte fase efter en svær erhvervet hjerneskade samt i vores tonusambulatorium.  Jeg er en del af en tonusspecialist gruppe på afdelingen, hvor læger og fysioterapeuter samarbejder omkring undersøgelse og behandling af patienter med svære tonusproblematikker.  Ud over botulinum toxin behandling arbejder gruppen med fremstilling af hvileskinner og seriegipsning, undervisning, udvikling og forskning inden for området.

Bo_Sørensen.jpg

Ulrik Jørgensen - Overlæge

Om Ulrik

huj@regionsjælland.dk

Bo_Sørensen.jpg

Martin Boxill - Overlæge

Ansættelsessted: Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
 

Erfaring: Jeg har arbejdet med børn og unge med neurologiske sygdomme i ca. 12 år.

I 2018 afsluttede jeg min neuropædiatriske fagområdeuddannelse.

Jeg har haft særligt fokus på behandling af børn med cerebral parese inklusiv ultralydsvejledt botulinumtoxin-behandling og behandling med baklofenpumpe 

i et tæt samarbejdende tværfagligt team.

Bo_Sørensen.jpg

Kristin Østlie - Avdelingsoverlege

Ansættelsessted: Sykehuset Innlandet HF (SIHF), Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Norge


PhD og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Har arbeidet med spastisitet siden 2004 og har vært medisinsk faglig ansvarlig for Spastisitetspoliklinikken i SIHF siden 2014. Her gjør vi tverrfaglig utredning og behandling av alle typer muskeloveraktivitet i ekstremitetene hos voksne. Vi behandler også enkelte pasienter med nakkedystonier. Det tverrfaglige teamet består av overlege, ergoterapeut, fysioterapeut og helsesekretær. All BoNT-behandling gjøres under veiledning med ultralyd, supplert med EMG og/eller EMS. Jeg holder årlig flere kurs/workshops i behandling av spastisitet, med vekt på ultralydveiledet injeksjonsbehandling med BoNT. Er også aktiv innen rehabiliteringsforskning, bla som hovedveileder i et pågående PhD-prosjekt innenfor spastisitet.

Bo_Sørensen.jpg

Jelena Simic – Behandlingsprogramansvarlig overlege

Ansettelsessted: Sunnaas sykehus HF, Spastisitetsklinikken og Forskningsavdeling, Nesodden, Norge.


Jeg er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og PhD kandidat. Jobber i 50% stilling i klinikk og 50% med forskning. Har arbeidet med spastisitet siden 2006  og har vært medisinsk faglig ansvarlig overlege for spastisitetklinikken ved Sunnaas sykehus siden 2016. Sunnaas sykehus er det største rehabiliteringssykehuset i Norge hvor vi gjør tverrfaglige utredninger og spastisitetsbehandlinger av mange diagnosegrupper som bl. annet: pasienter med hjerneslag, pasienter med traumatiske hodeskader, ryggmargsskade pasienter, pasienter med cerebral parese, hereditær spastisk parapareser, multippel sklerose osv.  Ved spastisitetsklinikken behandler vi  alle typer muskeloveraktivitet hos voksne og barn. Vi behandler også enkelte pasienter med nakkedystonier, spesielt hos pasienter med hodeskade og cerebral parese. Vi foretar over 700 konsultasjoner per år som inkluderer både inneliggende og polikliniske pasienter. I tillegg gjennomfører vi mange videokonferanser og telefonkonsultasjoner per år.


Det tverrfaglige teamet består av lege, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og psykolog ved behov. All injeksjonsbehandling med Botulinum toksin A  gjøres under veiledning med ultralyd, supplert med EMG og/eller EMS.


Samtidig jobber jeg med PhD prosjekt innen faglig området spastisk lammelse. Mitt PhD prosjekt gjennomføres i tett samarbeid med Sunnaas Rehabiliteringssykehus, Rigshospitalet i København og Intervensjonssenter ved Rikshospitalet i Oslo.

Er også aktiv i arbeid av flere legemiddelfirmaer som styremedlem i organisering av ulike kurs og konferanser, workshop veileder og foredragsholder.

Bo_Sørensen.jpg

Asher Lou Isenberg - HU-læge

Webmaster

Læge i hoveduddannelse i Neurologi


www.lægesider.dk

bottom of page