top of page

Om os

Hvem er styregruppen?

Styregruppen bestående af engagerede eksperter af læger (neurologer, neurofysiologer, neuropædiatere) og terapeuter (fysioterapeuter og ergoterapeuter), indenfor områderne spasticitet og dystoni behandling, som blev samlet første gang i 2014.

​Gennem knap 2 år arbejdede styregruppen med udarbejdelse af et uddannelsestilbud, mhp. at opkvalificere kommende og nuværende kolleger indenfor dette område.

Foruden dette uddannelsestilbud findes der ikke noget formaliseret uddannelsestilbud indenfor dette subspeciale, og det var netop denne mangel på struktureret uddannelse, og voksende efterspørgsel på behandlere, grundet vækst i antal patienter der henvises til behandling, der fik engagerede eksperter til at samle sig i en styregruppe.

Fokus for den lægelige uddannelse er bl.a. analyse af spasticitet og dystoni og opnåelse af kompetencer indenfor UL og EMG vejledt behandling med botulinum toxin.

Fokus for den terapeutiske uddannelse er bl.a. analyse af funktionelle konsekvenser af dystoni/spasticitet og opstilling af mål for behandling i samarbejde med den behandlende læge og patienten.

Da behandling af spasticitet og dystoni optimalt bør foregå i tværfagligt samarbejde mellem læger og terapeuter afspejles dette også i selve uddannelsen, ved at de to uddannelser foregår sideløbende, og hvor der er fælles grænseflader, afholdes kurserne sammen.

Marts 2018 stiftedes Dansk Uddannelsesselkskab for Dystoni og Spasticitets Behandling (DanDySpas) hvis hovedformål er at køre den danske uddannelse videre samt afholde andre uddannelser/ kurser indenfor dystoni og spasticitet.

Hvem er med i styregruppen?

Bo_Sørensen.jpg

Bo Biering-Sørensen - Overlæge

Formand for bestyrelsen

Ansættelsessted: Rigshospitalet Glostrup

 

Er til daglig leder af Spasticitetsklinikken hvor der foregår udredning og behandling af alle former for spasticitet. Spasticitetsklinikken fungere som et multidiciplinært team af neurologer, neurofysiolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopædkirurger, neurokirurg og anæstesiolog. Jeg behandler  desuden forskellige former for dystoni og er daglig leder af neurologisk smerteklinik. Alle former for botulinum toxin behandlinger foregår UL og EMG vejledt

Bo_Sørensen.jpg

Peter Vögele - Udviklingsergoterapeut

Næstformand for bestyrelsen

Bo_Sørensen.jpg

Marie Norsker Folke - Overlæge

Kasserer

Ansættelsessted: Neurologisk afdeling, Bispebjerg

Behandler spasticitet og hypersalivatio med botulinum toxin UL og EMG vejledt i samarbejde med neurofysiologisk afdeling.


Har Europæisk Master uddannelse i Stroke (cerebrovaskulæresygdomme) og leder af almen neurologisk afsnit.

Bo_Sørensen.jpg

Jeanet Roger Vilhelmsen - Social og Sundheds-assistent

Sekretær

Jeg er uddannet social og sundhedsassistent,  jeg arbejder i spasticitetsklinikken Glostrup hvor jeg assisterer til behandlinger i spasticitet og dystoni.

Har arbejdet i spasticitetsklinikken siden 2013.

Bo_Sørensen.jpg

Ansættelsessted; Bispebjerg Hospital

Behandler dystoni såvel generaliseret, fokal som task specific, hemifaciale spasmer/blepharospasmer, hypersalivation og spastisitet i NEMG afdelingen som jeg er daglig leder af. I NEMG foregår behandlingerne i tæt samarbejde med neurofysiologisk afdeling og ved brug af emg. Dertil leder jeg Touretteklinikken.

Bo_Sørensen.jpg

Rikke Mikkelhede - Overlæge

Ansættelsessted: Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg

 

Erfaring: Arbejdet med rehabilitering af rygmarvsskadede patienter i 10 år. Erfaring i medicinsk behandling af spasticitet, udvælgelse af kandidater til Baklofenpumpe behandling samt ultralydsvejledt botulinumtoxinbehanding i spasticitetsklinik på Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Bo_Sørensen.jpg

Nanna Felsager Jakobsen - Børnefysioterapeut

Ansættelsessted: Regionshospitalet Viborg, Børn og unge Klinik

Jeg er ansat i spasticitetsambulatoriet som et del af et tværfagligt team omkring børn med Cerebral Parese.

 

Er en del af neuroteamet, og er derfor med til at vurdere og undersøge børn med neurologiske sygdomme og heri blandt de børn der får botulinum toxin og bachlofen. Derudover laver jeg ”Tidlig indsats”, som er en funktion, hvor jeg tager hjem til familien og hjælper med at vurdere og træne de børn, der er for tidlig født i eget hjem. På denne måde fungerer jeg som bindeled mellem sygehuset og kommunen idet jeg efter endt behandling overleverer til kommunen gennem netværksmøder.

Jeg har tidligere været fysioterapeut på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Klinik for Børn og Unge

Bo_Sørensen.jpg

Jun He - Overlæge

Om Jun

juhe@regionsjælland.dk

Bo_Sørensen.jpg

Susanne Baagøe - Fysioterapeut

Ansættelsessted: Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjeneskade, Rigshospitalet med udefunktion på Hvidovre Hospital


Jeg arbejder med børn og voksne i den subakutte fase efter en svær erhvervet hjerneskade samt i vores tonusambulatorium.  Jeg er en del af en tonusspecialist gruppe på afdelingen, hvor læger og fysioterapeuter samarbejder omkring undersøgelse og behandling af patienter med svære tonusproblematikker.  Ud over botulinum toxin behandling arbejder gruppen med fremstilling af hvileskinner og seriegipsning, undervisning, udvikling og forskning inden for området.

Bo_Sørensen.jpg

Ulrik Jørgensen - Overlæge

Om Ulrik

huj@regionsjælland.dk

Bo_Sørensen.jpg

Martin Boxill - Overlæge

Ansættelsessted: Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
 

Erfaring: Jeg har arbejdet med børn og unge med neurologiske sygdomme i ca. 12 år.

I 2018 afsluttede jeg min neuropædiatriske fagområdeuddannelse.

Jeg har haft særligt fokus på behandling af børn med cerebral parese inklusiv ultralydsvejledt botulinumtoxin-behandling og behandling med baklofenpumpe 

i et tæt samarbejdende tværfagligt team.

Bo_Sørensen.jpg

Kristin Østlie - Avdelingsoverlege

Ansættelsessted: Sykehuset Innlandet HF (SIHF), Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Norge


PhD og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Har arbeidet med spastisitet siden 2004 og har vært medisinsk faglig ansvarlig for Spastisitetspoliklinikken i SIHF siden 2014. Her gjør vi tverrfaglig utredning og behandling av alle typer muskeloveraktivitet i ekstremitetene hos voksne. Vi behandler også enkelte pasienter med nakkedystonier. Det tverrfaglige teamet består av overlege, ergoterapeut, fysioterapeut og helsesekretær. All BoNT-behandling gjøres under veiledning med ultralyd, supplert med EMG og/eller EMS. Jeg holder årlig flere kurs/workshops i behandling av spastisitet, med vekt på ultralydveiledet injeksjonsbehandling med BoNT. Er også aktiv innen rehabiliteringsforskning, bla som hovedveileder i et pågående PhD-prosjekt innenfor spastisitet.

bottom of page