top of page

Kursus 2

Kursus 1

Rigshospitalet Glostrup 

Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup 
 
Den 16 - 18 september 2024

Terapeutens intervention inden injektion. Fokus på teori, baggrund, metode og undersøgelse

Temaer ved kursus 1

-  Analyse af spasticitet. Patofysiologi ved muskelaktivitet

-  Tonusundersøgelse (Tardieu / MAS test)

-  SMART mål og goal attainement scale (GAS)

-  Bevægelseanalyse relateret til postural kontrol og

muskeloveraktivitet

-  Terminologien i forhold til muskelaktivitet

-  Indenti cering af muskler og praktisk behandling med

ultralyd og EMG

-  Gennemgang af patientdagbog / elaluering af behandling

-  Evidens ift. brug af Botoliniumtoxin

-  Forberedelse af hjemmeopgave

Se program

Undervisningsmateriale

bottom of page