top of page

Kursus 2

Kursus 2

Viborg center for rygmarvsskader d. 11.-13. oktober 2021

Terapeutens intervention efter injektion

Temaer ved kursus 2

-  Træning efter Botoliniumtoxin OE og EU

-  Evaluering med Tardieu og MAS (praktisk brug)

-  Praktisk brug af SMART mål og goal attainement scale (GAS)

-  Kombenerede behandlingsmetoder (ortoser, serial casting, NIMES + dropfodsstimmulator)

-  Introduktion til brug af ultralyd og afprøvning i praksis

- Baklofenpumpe behandling
- Udredningsmetoder (ganglaboratorium, funktionsundersøgelser samt observation før og efter)
- Andre behandlingsmetoder (Ortopædkirurgi, neurokirurgi, neurolyse, neuroblok)
- Evidens ift. brug af Butulium toxin - Fremlæggelse af hjemmeopgave

Se program

Undervisningsmateriale

bottom of page