top of page

Kursus 2

Kursus 3

Sted TBA
5 - 7 februar 2024

Cervical Dystoni, effektmål samt tværfagligt samarbejde

Temaer ved kursus 3

- Analyse af Cervical Dystoni - herunder Col-CAP concept
- Terapeutisk intervention og compliance efter Botoliniumtoxin - Sikring af tværfagligt samarbejde på tværs af alle sektorer (Genoptræningsplaner etc.)
- Identifcering af muskler og praktisk behandling med EMG

og UL-vejledning (cervical dystoni)
- Skinnebehandling samt lave skinner selv - Gennemgang af best practice ift. medicin

         - ift. Nice guidelines
- Kontrakturer: Teoretisk oplæg
- Hvordan samarbejder et tværfagligt team omkring

patienten? Inkl. cases
- Fremlæggelse af hjemmeopgave
- Gennemgang / Bevægeanalyse samt brug af video - Indsatser rettet til børn med muskeloveraktivitet

Tilmeld middag

Se program

Undervisningsmateriale

bottom of page