top of page

Kurs 2

Kurs 1

Rigshospitalet Glostrup

Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup, Auditorium A
 
12.–14. september 2022

Temaer for kurs 1:

-  Analyse av spastisitet. Patofysiologi av muskeloveraktivitet

-  Analyse med måleverktøy og applikasjon (MAS & Tardieu)

-  Utdanning i SMART-mål og GAS (teori)

-  Opplæring i håndtering, samt bevis for bruk av

botoliniumtoksin.

-  Terminologi i forhold til muskeloveraktivitet.

-  Typer UL- og EMG-utstyr

-  Identifisering av muskler og praktisk behandling

med UL- og EMG-veiledning (spastisitet)

-  Forberedelse av lekser

Se program

Pedagogisk materiale

bottom of page