top of page

TIDLIGERE KURS

Her er en liste over deltakerne som har gjennomført opplæringen 

Terapeuter
Leger
 • Mie Nybroe

 • Dorthea Stubbe Østergaard:  

 • Anja Mortensen

 • Louise Lyk Møller

 • Stine Jensen

 • Henriette Bjørnsholm Christiansen

 • Nanna Felsager Jakobsen

 • Camilla Christiansen

 • Louise Kongsmark Weltz

 • Jonas Adelsgård

 • Søren Sommer

 • Mie Sørensen

 • Hans Klein

 • Ole Christensen

 • Alette Halvor Jensen

 • Anne-Sofie Mikkelsen

 • Eva Blak Christensen

 • Kaja Linnet

 • Kim Vestfald 

 • Louise Lauesgaard

 • Ekte Ravn

 • Anita Hansen

 • Bolette Teglskov

 • Jeanette Kristensen

 • Lone Offersen

 • Marianne Fohlmann

 • Mette Johansen

 • Sisse løvquist Andersen

 • Tina Vestergaard

 • Rikke Mikkelhede Hansen

 • Jens Bjarke Skou

 • Lars Weitemeyer

 • Maja Villseth

 • Rafael Koterwa.

 • Ditte Danielsen.

 • Lone Kjær Larsen

 • Jens Erik Klint

bottom of page