top of page

Om oss

Hvem er styringsgruppen?

Styringsgruppen, bestående av dedikerte eksperter fra leger (nevrologer, nevrofysiologer, nevropediater) og terapeuter (fysio- og ergoterapeuter), innen spastisitet og dystonibehandling, som først ble samlet i 2014.

​I snart 2 år jobbet styringsgruppen med utarbeidelse av et utdanningstilbud, for å. for å kvalifisere fremtidige og nåværende kolleger på dette feltet.

I tillegg til dette opplæringstilbudet er det ikke noe formalisert opplæringstilbud innenfor denne subspesialiteten, og det var nettopp denne mangelen på strukturert opplæring, og økende etterspørsel etter terapeuter, på grunn av vekst i antall pasienter henvist til behandling, som førte til at engasjerte eksperter til samles i en styringsgruppe. .

Fokus for medisinutdanningen er bl.a. analyse av spastisitet og dystoni og tilegnelse av kompetanse innen UL og EMG veiledet behandling med botulinumtoksin.

Fokus for den terapeutiske utdanningen er bl.a. analyse av funksjonelle konsekvenser av dystoni / spastisitet og sette mål for behandling i samarbeid med behandlende lege og pasient.

Ettersom behandling av spastisitet og dystoni optimalt sett bør skje i tverrfaglig samarbeid mellom leger og behandlere, gjenspeiles dette også i selve utdanningen, ved at de to utdanningene foregår parallelt og der det er felles grensesnitt holdes kursene samlet.

I mars 2018 ble Dansk Pædagogisk Selskab for Dystoni og Spastisitetsbehandling (DanDySpas) stiftet som har som hovedformål å videreføre den danske utdanningen og holde andre utdanninger/kurs innen dystoni og spastisitet.

Hvem er med i styringsgruppen?

Bo_Sørensen.jpg

Bo Biering-Sørensen - Overlæge

Formand for bestyrelsen

Ansættelsessted: Rigshospitalet Glostrup

 

Er til daglig leder af Spasticitetsklinikken hvor der foregår udredning og behandling af alle former for spasticitet. Spasticitetsklinikken fungere som et multidiciplinært team af neurologer, neurofysiolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopædkirurger, neurokirurg og anæstesiolog. Jeg behandler  desuden forskellige former for dystoni og er daglig leder af neurologisk smerteklinik. Alle former for botulinum toxin behandlinger foregår UL og EMG vejledt

Bo_Sørensen.jpg

Marie Norsker Folke - Overlæge

Kasserer

Ansættelsessted: Neurologisk afdeling, Bispebjerg

Behandler spasticitet og hypersalivatio med botulinum toxin UL og EMG vejledt i samarbejde med neurofysiologisk afdeling.


Har Europæisk Master uddannelse i Stroke (cerebrovaskulæresygdomme) og leder af almen neurologisk afsnit.

Bo_Sørensen.jpg

Jeanet Roger Vilhelmsen - Social og Sundheds-assistent

Sekretær

Jeg er uddannet social og sundhedsassistent,  jeg arbejder i spasticitetsklinikken Glostrup hvor jeg assisterer til behandlinger i spasticitet og dystoni.

Har arbejdet i spasticitetsklinikken siden 2013.

Bo_Sørensen.jpg

Jun He - Overlæge

Om Jun

juhe@regionsjælland.dk

Bo_Sørensen.jpg

Susanne Baagøe - Fysioterapeut

Ansættelsessted: Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjeneskade, Rigshospitalet med udefunktion på Hvidovre Hospital


Jeg arbejder med børn og voksne i den subakutte fase efter en svær erhvervet hjerneskade samt i vores tonusambulatorium.  Jeg er en del af en tonusspecialist gruppe på afdelingen, hvor læger og fysioterapeuter samarbejder omkring undersøgelse og behandling af patienter med svære tonusproblematikker.  Ud over botulinum toxin behandling arbejder gruppen med fremstilling af hvileskinner og seriegipsning, undervisning, udvikling og forskning inden for området.

Bo_Sørensen.jpg

Ulrik Jørgensen - Overlæge

Om Ulrik

huj@regionsjælland.dk

Bo_Sørensen.jpg

Martin Boxill - Overlæge

Ansættelsessted: Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
 

Erfaring: Jeg har arbejdet med børn og unge med neurologiske sygdomme i ca. 12 år.

I 2018 afsluttede jeg min neuropædiatriske fagområdeuddannelse.

Jeg har haft særligt fokus på behandling af børn med cerebral parese inklusiv ultralydsvejledt botulinumtoxin-behandling og behandling med baklofenpumpe 

i et tæt samarbejdende tværfagligt team.

Bo_Sørensen.jpg

Kristin Østlie - Avdelingsoverlege

Ansættelsessted: Sykehuset Innlandet HF (SIHF), Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Norge


PhD og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Har arbeidet med spastisitet siden 2004 og har vært medisinsk faglig ansvarlig for Spastisitetspoliklinikken i SIHF siden 2014. Her gjør vi tverrfaglig utredning og behandling av alle typer muskeloveraktivitet i ekstremitetene hos voksne. Vi behandler også enkelte pasienter med nakkedystonier. Det tverrfaglige teamet består av overlege, ergoterapeut, fysioterapeut og helsesekretær. All BoNT-behandling gjøres under veiledning med ultralyd, supplert med EMG og/eller EMS. Jeg holder årlig flere kurs/workshops i behandling av spastisitet, med vekt på ultralydveiledet injeksjonsbehandling med BoNT. Er også aktiv innen rehabiliteringsforskning, bla som hovedveileder i et pågående PhD-prosjekt innenfor spastisitet.

Bo_Sørensen.jpg

Maja Villseth – Overlege

Maja Villseth tok sin medisinske utdannelse ved Universitetet i Oslo. 

Hun er nevrolog og per dags dato jobber hun som overlege ved Drammen sykehus. I tillegg til å drive generell nevrolog har hun spisskompetanse på hjerneslag, hodepine inkludert nerveblokader samt alle indikasjoner for toksinbehandling med unntak av blære. 

Sistnevnte innebærer injeksjonsbehandling med botulinumtoksin ved spastisitet etter hjerne- og ryggmargskade uansett etiologi, dystoni/muskeloveraktivitet i øyne/ansikt, hode- og nakke, arm og ben, spyttkjertler, migrene, tanngnissing (bruksisme), hyperhidrose, trigeminusnevralgi og andre konkrete nevralgier samt estetisk behandling.


Hun har ansvaret for spastisitetsklinikken ved Drammen sykehus og har benyttet ultralyd- og EMG-veiledet injeksjonsteknikk med botulinumtoksin siden 2013.


Dr. Villseth holder mange kurs og workshops i ultralydveiledet injeksjoner samt andre relevante temaer innenfor toksinbehandling med nevrologisk godkjente indikasjoner. Hun er med i styret for Skandyspas som er en Skandinavisk utdannelse i behandling av dystoni og spastisitet med tverrfaglig fokus.

Bo_Sørensen.jpg

Asher Lou Isenberg - HU-læge

Webmaster

Læge i hoveduddannelse i Neurologi


www.lægesider.dk

bottom of page