top of page

Medisinutdanningen

Basis utdanning

Etter fullført grunnutdanning skal treningslegen ha kompetanser til selvstendig å kunne analysere spastisitet og dystoni og velge relevante undersøkelses- og behandlingstilbud for denne typen muskeloveraktivitet.

 

Ha kompetanse innen UL og EMG veiledning i forbindelse med behandling med botulinumtoksin.

 

Ha kunnskap og ferdigheter i forhold til behandling av spyttkjertler.

 

Har fått forståelse for det tverrfaglige samarbeidet i forbindelse med behandling av muskeloveraktivitet, og vet hvordan man kan søke hjelp i kommunen for å optimalisere teamsamarbeidet rundt de polikliniske prosedyrene.

MERK! Muligens. betalingsgebyr for overføring av kursavgift, betales av den/organisasjonen som overfører pengene til DanDySpas

bottom of page