top of page

Terapeututdanningen

Basis utdanning

Gir de behandlende terapeutene kompetanse til selvstendig å analysere funksjonelle konsekvenser av dystoni/spastisitet og betydning for pasientens daglige liv.

Sette mål for behandlingen i samarbeid med behandlende lege og pasient.

Etter den medisinske behandlingen igangsette relevant terapeutisk oppfølging med spesifikk opplæringsinnsats inkl. rehabiliteringsplaner.

MERK! Muligens. betalingsgebyr for overføring av kursavgift, betales av den/organisasjonen som overfører pengene til DanDySpas

bottom of page