top of page

Kurs 2

Kurs 3

Bispebjerg 17. til 19. januar 2022

Cervical Dystoni, effektmål og tverrfaglig samarbeid

Tema selvfølgelig 3

- Analyse av Cervical Dystoni - inkludert Col-CAP konsept
- Terapeutisk intervensjon og etterlevelse etter Botoliniumtoksin - Sikre tverrfaglig samarbeid på tvers av alle sektorer (rehabiliteringsplaner, etc.)
- Identifisering av muskler og praktisk behandling med EMG

og UL-veiledning (cervikal dystoni)
- Skinnebehandling og selve lave skinner - Gjennomgang av beste praksis i forhold til medisin

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad5c -8-fcc1d5c -8-fcc1d5c -8-fcc5d5c -8c781d50
- Kontrakturer: Teoretisk presentasjon
– Hvordan et tverrfaglig team samarbeider rundt

pasienter? Inkl. saker
- Presentasjon av lekser
- Gjennomgang / Bevegelsesanalyse og bruk av video - Innsats rettet mot barn med muskeloveraktivitet

Meld deg på middag

Se program

Pedagogisk materiale

bottom of page